Psychodynamica: De spel der krachten in de werking van de ziel.

Psychodynamisch therapie is een relatief nieuwe behandelmethode waarin de beste technieken van verschillende therapieën worden gecombineerd.

In technische bewoording betekent dynamica “energie in beweging”, wat zich uit in “kracht”.

In moderne bewoordingen is Psychodynamica het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.

Meestal zijn wij ons geheel niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vragen wij ons af waarom onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijgen wij inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen wij een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen. 

Inhoud van de Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een is een vorm van therapie om meer inzicht in jezelf te krijgen. Er worden onbewuste emoties en gedachten zichtbaar gemaakt om de achtergrond van jouw psychische problemen beter te leren begrijpen en te verwerken, deze (onbewuste)  gedachte, gevoelens en ideeën worden in de therapie dynamisch in beweging gezet. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen niet meer bewust voor de geest halen, maar ze hebben wel invloed op jouw huidige gevoelens en gedrag. Je krijgt meer inzicht in jezelf en daarmee meer controle op je doen en laten en jouw relatie met anderen.

Door gesprekken en technieken leg je o.a. je oude overlevingsstrategieën en gewoontes af. Ik als je therapeut, activeert je om zelf oplossingen te zoeken die passen. Het doel van psychodynamische therapie is om het onderbewuste zichtbaar te maken zodat jij meer inzicht krijgt in jouw psychische problemen en ze leert verwerken of er mee om leert gaan. Er worden geen standaard trucjes aangeboden en toegepast. Bij psychodynamische therapie staan ervaringen uit het verleden, mentale representaties en jouw relatie met de therapeut centraal.

Vroegere ervaringen

De manier waarop jij reageert op jouw omgeving is het resultaat van: vroegere ervaringen, de bewuste en onbewuste betekenis die jij aan deze ervaringen geeft en jouw vermogen om je aan de omgeving aan te passen. Hierbij zijn onbewuste processen verantwoordelijk voor jouw bewuste denken, voelen en handelen.

Mentale representaties

De relaties met anderen die jij in je vroege ontwikkeling had, bepalen jouw huidige relaties, de verwachtingen die jij hebt van anderen hebt en jouw zelfbeeld. Dit komt omdat jij van deze eerste relaties met anderen mentale representaties hebt gevormd. Deze representaties dienen als basis voor je huidige opstelling en handelen.

Wanneer jij innerlijke conflicten hebt door bijvoorbeeld een traumatische ervaring uit het verleden kan dit ertoe leiden dat jij moeilijk kunt omgaan met alledaagse problemen en conflicten.

Relatie met de therapeut

Tijdens de psychodynamische therapie is er veel aandacht voor de relatie van jou met mij als therapeut. Dit komt omdat jij je gevoelens en ervaringen van jouw relaties uit het verleden projecteert op mij als therapeut. Op die manier leer ik je meer over jouw gevoelens en gedachten en op die manier wat er in jou omgaat. Ik kan deze geprojecteerde gevoelens en gedachten analyseren en jou hiervan bewust maken. Onbewuste gevoelens komen zo aan het licht.

Je ervaart bij Psychodynamische therapie de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen komen dan echt vanuit jezelf en na een aantal sessies kan je dan de persoon worden die je eigenlijk bent.